சகோதரி. ஷீலா விஜயகுமார்
” கிறிஸ்து இயேசுவின் கிருபை ”
No. 17, R.K.N லே அவுட்,
வெங்கிட்டாபுரம், கோயம்புத்தூர் 641013.
தமிழ்நாடு இந்தியா.

போன் : 99442-54902 & 0422-2445255

 

Sis.Sheela Vijayakumar,
“Grace of Christ Jesus Trust”
No. 17, R.K.N Layout,
Venkittapuram, Coimbatore 641013.
Tamilnadu, India.

Mobile: 99442-54902 & 0422-2445255

Upcoming Events