ஆராதனையின் ஆசீர்வாதங்கள், CSI Christ Church, K V K Nagar.

TV Message by Sis. Sheela Vijayakumar on 21st May 2014

 

Convention Meeting @ St.Mark’s Church, Udangudi

Day 1 Part 1&2
காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்

Day 2 Part 1&2
ஆதியில் கொண்டுயிருந்த அன்பை விட்டாய்

Kirubai Kids X-Mas Program 2017

CSI Church, Nallur, Tirunelveli District, 4th Noveber 2017

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Cottage Prayer, Kombai, 29th August 2017

CSI Church Dedication, Udangudi, 2-4th August 2017

CSI Church, Udangudi

Women’s Special prayer meet, Angel TV office, Coimbatore. 17th August 2017

இயேசு பெரியவர் Part 1

மதுரை இராமநாதபுரம் திருமண்டல மங்கள வாக்கு திருநாள், March 2012

இயேசு பெரியவர் Part 2

மதுரை இராமநாதபுரம் திருமண்டல மங்கள வாக்கு திருநாள், March 2012

இயேசு பெரியவர் Part 3

மதுரை இராமநாதபுரம் திருமண்டல மங்கள வாக்கு திருநாள், March 2012

இயேசு பெரியவர் Part 4

மதுரை இராமநாதபுரம் திருமண்டல மங்கள வாக்கு திருநாள், March 2012

சர்வ அதிகாரம் உடையவர் Part 1

பண்ணைப்புரம் இயேசு அழைக்கிறார் சபை,September 2009

சர்வ அதிகாரம் உடையவர் Part 2

பண்ணைப்புரம் இயேசு அழைக்கிறார் சபை,September 2009

ஆராதிப்போம் வாருங்கள் Part 1

CSI நல்ல மேய்ப்பர் ஆலயம், திருமங்கலம், October 2013

ஆராதிப்போம் வாருங்கள் Part 2

CSI நல்ல மேய்ப்பர் ஆலயம், திருமங்கலம், October 2013

இரகசிய வருகை Part 1

CSI ஆலயம், திருநகர், மதுரை, November 2012

இரகசிய வருகை Part 2

CSI ஆலயம், திருநகர், மதுரை, November 2012

தடைகளைத் தகர்ப்பவர் Part 1

கிறிஸ்து இயேசுவின் கிருபை ஸ்தோத்திரக் கூட்டம்,உசிலம்பட்டி September 2010

தடைகளைத் தகர்ப்பவர் Part 2

கிறிஸ்து இயேசுவின் கிருபை ஸ்தோத்திரக் கூட்டம், உசிலம்பட்டி ,September 2010

Womens Meeting,தூத்துக்குடி நாசரேத் திருமண்டல பெண்கள் மாநாடு August 2016

தூத்துக்குடி நாசரேத் திருமண்டல போதகர் மனைவியர் கூடுகைJune 2016

Palm Sunday – CSI Church, Virudhunagar – 9th April 2017

 

Sunday Service message: ஆராதனையின் தேவன் @ CSI Church, Nagamalai Pudhukottai